Čistič

30. 9. 2014 "Čistič" je nový celovečerný film Petra Bebjaka. Máme za sebou už niekoľko týždňov príprav a nakrúcania, pričom jeho premiéru pripravujeme na budúci rok 2015.
  • Čistič
  • Čistič
  • Čistič
  • Čistič
  • Čistič
  • Čistič

Čistič je film o problémoch medziľudskej komunikácie. O tom, ako silno nás môžu ovplyvniť udalosti z nášho detstva a ako ťažko sa s nimi vieme vyrovnať.
Hlavná postava vo filme, Tomáš, ktorého život prebieha v stereotypnej slučke, zrazu nachádza zmysel života v tom, že pozoruje životy iných ľudí, u ktorých realizoval „čistiace“ práce. Jeho život zrazu dostáva emocionálny náboj, presne to, čo mu doteraz chýbalo. A do toho všetkého sa zamiluje. Cit, ktorý mu chýbal asi najviac... a zrazu je pre lásku ochotný obetovať všetko.